Rendement

Rendement zonnepanelen.

Het rendement van een zonnepaneel is feitelijk niets anders dan Watt per m2. Als men de lengte x breedte van een paneel deelt door het vermogen dan heb je het rendement van een zonnepaneel.

bijvoorbeeld: paneel afmeting 1650 x 990 = 1.63 m2 deel het Wp vermogen bijvoorbeeld 250Wp door 1.63 = 15,3% rendement.

Vermogen en rendement

Het vermogen van een zonnepaneel wordt meestal uitgedrukt in watt-piek (Wp), dat is het elektrische vermogen dat wordt geleverd bij volle zon. Een paneel met een rendement van 7% en een vermogen van 100 Wp is dus twee maal zo groot als een paneel met een rendement van 14% en hetzelfde vermogen. De prijs van een zonnepaneel wordt vaak berekend per Wp, zodat het rendement daarop niet direct van invloed is.

zonnepanelen rendementKosten PV systeem

Bij de keuze voor een type paneel spelen dan ook andere factoren een rol: hoeveel ruimte is beschikbaar, welke afmetingen en uitvoering zijn gewenst, welk paneel vindt men mooier? Een ander belangrijk punt is dat bij de bouw van een compleet PV-systeem een deel van de kosten samenhangt met het oppervlak (draagconstructies, bekabeling, etc.). Die kosten zullen dus hoger zijn wanneer het rendement van de panelen lager en het oppervlak groter is (bij een gegeven vermogen).

Kosten per Watt

Daar staat tegenover dat de kosten per Wp voor een paneel met een hoog rendement vaak wat hoger zijn dan die voor een paneel met een laag rendement. Hoe de totaalsom uitvalt, is niet te voorspellen en moet van geval tot geval worden bekeken. Tot slot is het belangrijk om op te merken dat het rendement beslist geen maat is voor de kwaliteit of de betrouwbaarheid van zonnepanelen!

Het cel rendement wordt bepaald door de celstructuur en het gebruikte basismateriaal van silicium, dat in het algemeen ofwel van het P-type of van het N-type is . Het cel rendement wordt berekend door de zogenaamde vulfactor (FF), de maximale conversie-efficiëntie van een PV-cel bij de optimale bedrijfsspanning en -stroom.

Het cel ontwerp speelt een belangrijke rol in de efficiëntie van het paneel. De belangrijkste kenmerken zijn het siliciumtype, meerdere busbars (MBB) en het passiveringstype (PERC). De dure IBC-cellen zijn momenteel het meest efficiënt (20-22%), dankzij de zeer zuivere N-type silicium cel basis en geen verliezen door rail/vingerschaduw. Recente mono PERC-cellen met MBB en de nieuwste heterojunctie (HJT)-cellen hebben echter efficiëntieniveaus bereikt die ruim boven de 20% liggen.

Meer technische achtergrondinformatie delen wij graag met u. Voor alle vragen welke niet in onze zonnepanelen wiki staan kunt u altijd contact opnemen. Of kijk eens op onze winkel voor specifieke productinformatie.