Opbrengst zonnepanelen

Opbrengst zonnepanelen

De opbrengst van zonnepanelen en het totale systeem hangt af van de hoeveelheid zonneschijn. De oriëntatie en hellingshoek van het systeem bepalen of sprake is van maximale zoninstraling. Deze zoninstraling wordt uitgedrukt in het aantal uren volle zon ofwel het aantal kWh per vierkante meter.

Een optimaal opgesteld zonnepaneel (voor Nederland: hellingshoek 36°; oriëntatie zuid, 5° naar het westen) ontvangt ruim 1100 uren volle zon per jaar. Dit is gelijk aan 1100 kWh/m2.

Het gemiddelde vermogen van een zonne-energiesysteem is altijd veel kleiner dan het piekvermogen dat bij volle zon wordt geleverd. Op zijn best is de verhouding ongeveer 23% (in zonnige woestijngebieden), voor Nederland is de verhouding ongeveer 10%. Met andere woorden: een systeem met een piekvermogen van 3000 Wp (een dak vol panelen) levert bij een gunstige oriëntatie een gemiddeld vermogen van 300 W.

Omdat een jaar 8760 uren heeft, komt dat overeen met ruim 2600 kWh (300 W x 8760 uur = 0,3 kW x 8760 uur is 2600 kWh). Een energiebewust gezin kan hiermee toe, al zijn de tijdstippen van opwekking en gebruik natuurlijk niet gelijk. Om dat probleem te ondervangen wordt de elektriciteit aan het net geleverd als er overschot is en worden tekorten uit het net betrokken.

opbrengst 482x271 1

Opbrengst zonnepanelen gemiddeld

Opbrengst en gebruik zijn dan dus gemiddeld in balans.

Als vuistregel kan worden aangehouden dat 1 Wp aan goedgerichte panelen in een net gekoppeld systeem globaal 0,75-0,95 kWh per jaar aan elektriciteit levert. Bij autonome systemen is de zaak gecompliceerder, omdat daar meestal een opslagstap tussen opwekking en gebruik ligt.

Het aantal nuttig bruikbare kWh is daardoor vrijwel altijd lager. Een zeer grove indicatie is 0,5 kWh per Wp op jaarbasis, maar dit is sterk afhankelijk van het soort autonome systeem. De optimale richting van een PV-systeem is in Nederland ongeveer een zuidoriëntatie en een hellingshoek van 35-40o. “Optimaal” betekent hier een maximale jaar opbrengst.

meer opbrengst

Wanneer men bijvoorbeeld in de winter een hogere opbrengst wil hebben, moeten de panelen onder een grotere hellingshoek worden geplaatst. Overigens is de opbrengst niet sterk afhankelijk van de oriëntatie en de hoek: tussen zuidoost en zuidwest en tussen 20 en 60o zijn de verschillen niet groter dan ongeveer 10%. Op een zuidgevel wordt ongeveer 75% van het maximum geoogst.

Vermogen van zonnepanelen

De vermogens van zonnepanelen zullen stapje bij beetjes toenemen. Zonnepanelen worden steeds efficiënter door de jaren heen. Met een hoger vermogen zonnepaneel ben je per saldo minder panelen nodig. Nadeel het is duurder dan een zonnepaneel met een lager vermogen.

Meer technische achtergrondinformatie delen wij graag met u. Voor alle vragen welke niet in onze zonnepanelen wiki staan kunt u altijd contact opnemen. Of kijk eens op onze winkel voor specifieke productinformatie.