Disclaimer Solar Garant

Op deze pagina vind je de disclaimer van https://solargarant.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Solar Garant. In deze disclaimer geven we aan onder welk voorbehoud we de informatie op onze website aan je aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Het is dan ook niet toegestaan om teksten, foto, materiaal of andere materialen te hergebruiken. Hiervoor moet je toestemming vragen aan Solar Garant. Het intellectueel eigendom berust bij ons.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat we streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- of typfouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Solar Garant te mogen claimen of te veronderstellen.

Solar garant streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Solar Garant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de recentste versie van de disclaimer van https://solargarant.nl op deze pagina.